Så går det till att pressa aluminiumprofiler

Det finns ett brett utbud av aluminiumprofiler online i olika former, storlekar, vikter och ytbehandlingar. Vid pressning av profiler krävs det kunskap och erfarenhet hos företaget för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Till skillnad från andra material är verktygskostnaderna för att framställa profiler av aluminium ganska låga och tillsammans med dess breda användbarhet är extrudering en metod som är väldigt fördelaktig. Hur går det till att framställa aluminiumprofiler?

Metoden för att pressa en aluminiumprofil

Vis pressning av aluminiumprofiler är utgångsämnet legerade göt. Först kapas göten till den korrekta ämneslängden för pressen. Ämnena värms sedan upp för att uppnå optimal presstemperatur, omkring 450-500 grader. Sedan pressas ämnet med en hög kraft genom ett profilverktyg, detta för att få fram rätt form på profilerna. Ungefär 30-60 meter långa längder pressas profilerna som sedan kyls ned med vatten eller luft direkt efteråt. För att ta bort spänningar som finns i profilerna sträcks de, vilket också skapar den korrekta rakheten. Efter det momentet kapas aluminiumprofilerna till den önskade längden och innan förpackning varmåldrar man också för att generera de korrekta egenskaperna. 

Två grupper av profiler

Göten pressas som sagt igenom pressverktyg och de är tillverkade från verktygsstål. Det finns två olika grupper av profiler som kallas hålprofiler och massiva profiler. Hålprofiler består av två delar - kärnan som bildar själva hålet sitter på en sorts brygga som metallen delar sig på. Verktygets andra del är den del som formar profilens ytterkontur. Verktyget som används för massiva profiler består av en så kallad flatskiva.